ZPRÁVA

Ve dnech 19.11. - 12.11.2023 pořádala TJ ČECHIE Hradec Králové již XXI. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců "O pohár města Hradce Králové". Turnaj se konal pod záštitou primátora města Hradce Králové v tělocvičně Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové za účasti 12-ti družstev, z toho 7 družstev z Čech, 2 družstva ze Slovenska, 2 družstva z Polska, a 1 družstvo ze Srbska. Vítězem se stalo slovenské družstvo STKTP PARA SENEC, na druhém místě se umístilo družstvo TJ SOKOL LHŮTA a na třetím místě skončilo družstvo pořádající TJ ČECHIE HRADEC KRÁLOVÉ.

Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje Mgr. Jiří Pekař, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Hradce Králové PhDr. Marek Šimůnek, ředitel Centra pro integraci osob se zdravotním postižením  PhDr. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph,.D. a za Hradecký deník Lubomír Douděra.

Cílem turnaje bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou zdravotně postižených sportovců a přesvědčit je o tom, že i zdravotně postižení občané jsou schopni, pokud se jim vytvoří potřebné podmínky, i přes svůj handicap provozovat sport na velmi dobré úrovni. Tento turnaj významně přispěl k propagaci města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje a přesvědčil přítomné o tom, že město Hradec Králové a Královéhradecký kraj věnují sportu zdravotně postižených velkou pozornost.