PARAKOMISE

Český PARA stolní tenis – web pro všechny PARA stolní tenisty a tenistky v České republice bez ohledu na výkonnost, typ postižení a klubovou nebo svazovou příslušnost.

PARA stolní tenis je stolní tenis hraný lidmi se zdravotním postižením. V rámci ČAST jsou momentálně organizováni hráči a hráčky s fyzickým a mentálním postižením, kteří jsou rozděleni do zdravotních skupin:

TT1–TT5: hráči a hráčky na vozíku

TT6–TT10: stojící hráči a hráčky

TT11: hráči a hráčky s mentálním znevýhodněním.

PARA stolní tenis je v ČR organizován na klubové úrovni a má svou národní reprezentaci.

V rámci PARA stolního tenisu probíhají národní soutěže a turnaje, pod hlavičkou International Table Tennis Federation (ITTF) také mezinárodní turnaje.

Většina PARA stolních tenistů a tenistek se účastní standardních soutěží organizovaných ČAST, od okresní až po ligovou úroveň.

PARA stolní tenis organizovaný ve zdravotních skupinách TT1–TT11 je od letošního roku organizačně začleněn do České asociace stolního tenisu. V rámci ČAST za fungování PARA stolního tenisu zodpovídá Komise PARA stolního tenisu.

PARA stolní tenis hráčů zdravotních skupin TT1–TT11 je od roku 2022 organizačně začleněn do České asociace stolního tenisu, která se z pověření Národní sportovní agentury stala gestorem PARA stolního tenisu tříd TT1–TT11. V rámci ČAST zodpovídá za fungování a rozvoj PARA stolního tenisu Komise PARA stolního tenisu, která úzce spolupracuje s mateřskými svazy (ČATHS, ČPS, ČSMPS) a oddíly, ve kterých působí PARA stolní tenisté.

Základní směřování PARA stolního tenisu je popsáno v Koncepci rozvoje PARA stolního tenisu na období 2021–2022, ve které je mj. uvedeno: "Pro rozvoj PARA stolního tenisu je nutné zvýšení počtu hráčů, zajištění kvalitních podmínek na oddílové úrovni a podpora špičkových a talentovaných hráčů na úrovni reprezentace." Základním cílem činnosti Komise PARA stolního tenisu je tedy rozvoj stolního tenisu na všech úrovních, tzn. podpora všech PARA stolních tenistů bez ohledu na jejich výkonnost.

PŘEDSEDA

ČLENOVÉ

Andrea Macurová
Ajkam@centrum.cz

Lambert Zbyněk
alambert@volny.cz