Jméno a příjmení *
Adresa *
E-mail *
Telefon *
Datum narození *
Číslo OP *
Oddílová příslušnost
Ubytování *
Oběd pro doprovod*
Ano
Ne
Skupina*
A
B
C
SPZ
Zdravotní pojišťovna *
Poznámka