Příjmení a jméno *
Číslo OP *
Bydliště *
Telefon *
Datum narození *
E-mail *
SPZ auta řidiče
Klubová příslušnost
Zdravotní pojišťovna *
Skupina postižení
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5
Startuji ve výkonnostní skupině*
A
B
C
Velikost trička
Ubytování*
Ano
Ne
Která z možností
Doprovod*
Ano
Ne
Příjmení a jméno doprovodu
Číslo OP doprovodu
Datum narození doprovodu
Zdravotní pojišťovna doprovodu
Strava pro doprovod (oběd 120,-Kč) *
Ano
Ne
Poznámka